умора

 • 101уморушка — сущ., кол во синонимов: 1 • умора (25) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 102мортус — (лат. mortuus мртовец, леш) 1. жарг. мртов пијан, ќутук пијан 2. уморен, капнат од умора 3. вчудовиден, стаписан …

  Macedonian dictionary

 • 103апатит — същ. умора, изтощение, отпадналост …

  Български синонимен речник

 • 104губя сили — словосъч. изтощавам се, отпадам, изнурявам се, слабея, изморявам се, отслабвам, изнемощявам, уморявам се, отмалявам, падам от умора, смалявам словосъч. западам, гасна, угасвам …

  Български синонимен речник

 • 105заморявам се — гл. уморявам се, изтощавам се, изнемощявам, изморявам се, капвам от умора, сломен съм, отслабвам, отслабнал съм, губя сили, загубвам сили, преуморявам се, задъхвам се, запъхтявам се …

  Български синонимен речник

 • 106изморен — прил. изтощен, отпаднал, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …

  Български синонимен речник

 • 107изнемощение — същ. изнемощялост, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …

  Български синонимен речник

 • 108изнемощял — прил. безсилен, отслабнал, отпаднал, уморен, слаб, немощен, изморен, преуморен, изтощен, изнурен, посърнал, унил, паднал от умора, примрял, каталясал, отмалял, престарял …

  Български синонимен речник

 • 109изнемощялост — същ. изнемощение, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …

  Български синонимен речник

 • 110изнурен — прил. изтощен, отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …

  Български синонимен речник

 • 111изнуреност — същ. изтощение, умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изтощеност, съсипия, унилост …

  Български синонимен речник

 • 112изтощен — прил. отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …

  Български синонимен речник

 • 113изтощение — същ. умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение същ. изпразване, изчерпване, намаляване,… …

  Български синонимен речник

 • 114изтрепвам се — гл. изморявам се, избивам се, капвам от умора …

  Български синонимен речник

 • 115каталясвам — гл. отпадам, изнемощявам, изморявам се, изнемогвам, губя сили, изтощавам се, отслабвам, падам от умора, отмалявам, капвам …

  Български синонимен речник

 • 116немощ — същ. безсилие, отпадналост, слабост, изтощение, изнемощялост, умора, изнуреност, посърналост същ. неспособност, невъзможност, беззащитност, безпомощност същ. слабоватост, хилавост, кекавост …

  Български синонимен речник

 • 117омърлушеност — същ. отпадналост, унилост, униние, умора, немощ …

  Български синонимен речник

 • 118отмалявам — гл. отслабвам, отпадам, губя сили, изнемощявам, изнемогвам, изтощавам се, каталясвам, падам от умора, изнурявам се, загубвам сили, слабея, премалява ми, прилошава ми гл. линея, чезна, вехна …

  Български синонимен речник

 • 119отмаляваме — гл. отмалялост, отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане …

  Български синонимен речник

 • 120отмалялост — същ. отпадналост, умора, слабост, отслабване, отмаляване, изнемощялост, изтощение, отпадане същ. отпуснатост, премалялост, притома …

  Български синонимен речник